Toistonäyttö (Music Center for PC Ver.1.0)

  Toistonäytön näyttökuva. Katso lisätietoja kustakin kohteesta leipätekstistä.
  (A) Toistotoiminnot (*)

  Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä:

  • Kappaleiden toistaminen
  • Äänenvoimakkuus
  • Äänenlaadun säätäminen (taajuuskorjaintoiminto)
  • Toistotilan yms. vaihtaminen
  (B) Löytämisvyöhyke

  Voit näyttää kappalehakunäytön, albumien kansikuvia, taajuuskorjainnäytön jne.

  (C) Sisältöluettelo

  Voit näyttää kappaleiden tai soittolistojen luettelon.

  (Tarkka ääni)
  Kuvake osoittaa Tarkka ääni -sisällön.
  (D)Vasen ruutu

  Voit vaihtaa seuraavien näyttöjen välillä:

  • Kappaleiden tai soittolistojen luettelo
  • Siirtonäyttö

  * (A)Tietoja toistotoiminnoista

  Toistotoimintoalueen näyttökuva. Katso lisätietoja kustakin kohteesta leipätekstistä.

  (1)

  / (Toista/Keskeytä)
  Aloita tai keskeytä toisto napsauttamalla painiketta.
  (Pysäytä)
  Pysäytä toisto napsauttamalla painiketta.
  (Takaisin)
  Siirry nykyisen kappaleen alkuun napsauttamalla painiketta.
  Siirry edellisen kappaleen alkuun kaksoisnapsauttamalla painiketta.
  Pikakelaa kappaletta taaksepäin toiston aikana pitämällä painiketta painettuna.
  (Seuraava)
  Siirry seuraavan kappaleen alkuun napsauttamalla painiketta. Pikakelaa kappaletta eteenpäin toiston aikana pitämällä painiketta painettuna.

  (2)

  Äänenvoimakkuus
  Säädä äänenvoimakkuutta siirtämällä liukusäädintä vasemmalta oikealle.

  (3)

  Mykistys pois /Mykistys
  Mykistä toisto napsauttamalla painiketta. Toisto palaa alkuperäiseen äänenvoimakkuuteen, kun painiketta napsautetaan uudelleen.

  (4)

  Toistokohta
  Näytä toistokohta napsauttamalla painiketta.
  Säädä toistokohtaa siirtämällä liukusäädintä tai valitsemalla haluamasi kohta.

  (5)

  Näyttää nyt soivan kappaleen.
  Näytä parhaillaan toistettava sisältö napsauttamalla painiketta.

  (6)

  Taajuuskorjaintoiminto
  Napsauta painiketta, kun haluat säätää äänenlaatua taajuuskorjaintoimintoa käyttämällä.
  Napsauta painiketta uudelleen, kun haluat palata kappalehakunäyttöön.

  (7)

  Toistotila
  Napsauta haluamaasi toistotilaa. ([Normaali], [Toista kaikki], [Toista yksi], [Sekoita], [Sekoita + toista])