Kappaleiden toistaminen (Music Center for PC Ver.1.0)

  Toistonäytön näyttökuva. Katso lisätietoja kustakin kohteesta leipätekstistä.
  1. Napsauta [Musiikki] (A).
  2. Valitse haluamasi kappale sisältöluettelosta.
  3. Napsauta (B) [Toista].

   Kun valitaan albumin nimi tai kansikuva, albumin ensimmäinen kappale toistetaan.