Music Center for PC

  Äänenlaadun säätäminen manuaalisesti (Music Center for PC Ver.1.0)

  Näyttökuva, jossa näytetään, miten taajuuskorjaimen asetuksia säädetään manuaalisesti. Katso lisätietoja menettelystä leipätekstistä.

  Napsauta sen kappaleen toiston aikana, jonka äänenlaatua haluat säätää, (A) [Taajuuskorjaintoiminto] – [Mukauta] (B). Liukusäätimet (C) ilmestyvät näyttöön. Liukusäätimet on järjestetty taajuuden mukaan vasemmalta oikealle (bassosta diskanttiin). Säädä äänenlaatua vetämällä liukusäätimiä.

  Näyttökuva, jossa näytetään, miten taajuuskorjaimen asetuksia säädetään manuaalisesti. Katso lisätietoja menettelystä leipätekstistä.

  Napsauta [Lisää esiasetuksiin] (D), kun haluat tallentaa säädetyn äänenlaadun taajuuskorjaimen esiasetukseksi.
  Tallennettu taajuuskorjaimen esiasetus ilmestyy esiasetusluetteloon.

  Säätämättömään äänenlaatuasetukseen palaaminen

  Valitse taajuuskorjainnäytössä [POIS].

  Vihje

  • Jos haluat poistaa taajuuskorjaimen tallennetun esiasetuksen, napsauta [Poista] (E) taajuuskorjaimen halutun esiasetuksen ollessa valittuna.
   Taajuuskorjaimen alkuperäisiä esiasetuksia ei voi poistaa.
  • Vaikka taajuuskorjainnäyttö suljettaisiin tallentamatta säädettyä äänenlaatua esiasetukseksi, kappaleet toistetaan käyttäen säädettyä äänenlaatua.