Music Center for PC

  Dynaamisen soittolistan luominen (Music Center for PC Ver.1.0)

  Dynaaminen soittolista on soittolista, joka kerää tiettyjä ehtoja, kuten kappaleen tyylilajia, esittäjää, tai rekisteröintipäivämäärää, vastaavat kappaleet.
  Jos kirjastossa olevia kappaleita muutetaan, dynaaminen soittolista muuttuu muutoksen mukaisesti.

  Music Center for PC -sovelluksen mukana tulee neljä dynaamista soittolistatyyppiä. Tässä aiheessa kerrotaan, miten uusi dynaaminen soittolista luodaan.

  1. Napsauta [Dynaaminen soittolista] (A). Napsauta sitten [Dynaaminen soittolista] -kohdan vieressä [Luo] (B).
   Näyttökuva siitä, miten [Dynaaminen soittolista] luodaan. Katso lisätietoja menettelystä leipätekstistä.
  2. Määritä ehdot.

   Määritä [Luo dynaaminen soittolista] -näytössä dynaamisen soittolistan nimi, luomisen ehto, soittolistan kappaleiden enimmäismäärä ja kappaleiden järjestys.

  3. Napsauta [OK].

  Dynaamisen soittolistan muokkaaminen

  Näyttökuva siitä, miten kohdetta [Dynaaminen soittolista] muokataan. Katso lisätietoja menettelystä leipätekstistä.
  1. Napsauta [Dynaaminen soittolista] (A).

   Dynaamisten soittolistojen luettelo tulee esiin.

  2. Valitse dynaaminen soittolista, jota haluat muokata, ja napsauta [Muokkaa] (B).

  Huomautus

  • Esiasennettuja soittolistoja ei voi poistaa. Esiasennetuissa soittolistoissa voidaan muokata vain kappaleiden määrää.