Artikkelin tunniste : 00192295 / Viimeksi muokattu : 13.06.2022Tulosta

Sony Android TV:n tai Google TV:n viritys ja uudelleenviritys: Kaapeli / maanpäällinen (antenni) / analoginen

  Ennen kuin aloitat

  Kauko-ohjaimen nuolipainikkeetKauko-ohjaimen nuolipainikkeet
  Voit liikkua television valikossa kauko-ohjaimen nuolipainikkeilla.Valitse asetukset painamalla pluspainiketta. Se on kauko-ohjaimen ympyrän muotoisen valikkoalueen keskellä oleva pyöreä painike.

  Digitaalinen viritys

  Google TV

  1. Paina kauko-ohjaimen Pika-asetukset -painiketta.
   • Voit myös siirtyä nuolipainikkeiden avulla ruudun yläosan välilehtiin ja selata oikeanpuoleisimpaan valikkoon. Valitse luettelosta Asetukset.
  2. Valitse Settings (Asetukset).
  3. Valitse Channel & Inputs (Kanava ja tulot) → KanavatKanava-asetuksetAutomaattiviritysDigitaaliset*.
   • (*) Palveluntarjoajasta riippuen sinun on ehkä valittava toinen asetus kuin Digitaaliset.
   • Televisiosi saattaa pyytää PIN-koodia [English] Automaattiviritys-valinnan jälkeen.
  4. Valitse Määritys.
  5. Aloita digitaalinen kanavahaku valitsemalla Seuraava.

  Huomautus: Jos viesti Selected channel is scrambled or cannot be decoded. Please check that the CA module and smart card are properly inserted (Valittu kanava on salattu tai sitä ei voi avata. Tarkista, että CA-moduuli ja älykortti ovat kunnolla paikoillaan) ilmestyy, kun valitset kanavan virityksen jälkeen, sinun on palveluntarjoajasta riippuen asetettava CI+-moduuli (CAM-kortti) television takana olevaan korttipaikkaan.


  Android TV™

  1. Paina kauko-ohjaimen [HOME]-painiketta.
  2. Valitse Settings (Asetukset).
  3. Seuraavat vaiheet määräytyvät TV:n valikkovaihtoehtojen mukaan:
   • Seuraavat vaiheet määräytyvät television valikkovaihtoehtojen mukaan. Televisiosi saattaa pyytää sinua antamaan PIN-koodin, jos olet määrittänyt sellaisen.
    • Valitse Television katseluKanava-asetuksetAutomaattiviritysDigitaaliset.
    • Valitse Television katseluKanavatKanava-asetuksetAutomaattiviritysDigitaaliset.
    • Valitse Television katseluKanavatKanava-asetuksetDigi-tv-asetukset Digital tuning (Digitaalinen viritys) → Digitaalinen automaattiviritys.
    • Valitse Kanava-asetuksetDigi-tv-asetuksetDigital tuning (Digitaalinen viritys) → Digitaalinen automaattiviritys.
  4. Kun sinulta kysytään Do you want to start Auto Tuning? (Haluatko käynnistää automaattivirityksen?), valitse Kyllä. Jotkin televisiot saattavat pyytää PIN-koodin vahvistukseksi.
  5. Valitse vaihtoehdoista Antenni (maanpäällinen) tai Kaapeli.
   Jos valitset Antenna (Antenni), antennin automaattiviritys käynnistyy
  6. Jos valitsit edellisessä vaiheessa Cable (Kaapeli), kaapelivirityksen valikko tulee näkyviin.
   Voit määrittää Scan Type (Hakutyyppi)-, Frequency (Taajuus)- tai Network ID (Verkkotunnus) -asetukset manuaalisesti palveluntarjoajaltasi saamiesi verkkoparametrien mukaisiksi.
   Jos et ole saanut verkkoparametreja, suosittelemme oletusasetusten käyttämistä:
   • Operator (Operaattori): Valitse palveluntarjoajasi nimi luettelosta
   • Verkon tunnus: Auto
   • Taajuus: Auto
   • Scan type (Hakutyyppi): Pikahaku
  7. Jos haku ei löydä lainkaan kanavia tai kaikkia kanavia, kokeile muuttaa Scan Type (Hakutyyppi) -asetukseksi Full scan (Täydellinen haku).
   TÄRKEÄÄ: Television virittäminen Täydellinen haku -asetuksella voi kestää jopa yli tunnin. Jos sinulla on ongelmia kaapelivirityksessä, käänny palveluntarjoajan puoleen, sillä palveluntarjoaja saattaa käyttää eri asetuksia.
  8. Jatka valitsemalla Start (Aloita).
  9. Televisio aloittaa nyt virityksen. Saat vahvistusviestin virityksen valmistuttua.

  Huomautus: Jos viesti Signal cannot be decoded (Signaalia ei voi purkaa) ilmestyy, kun valitset kanavan virityksen jälkeen, sinun on palveluntarjoajasta riippuen asetettava CI+-moduuli (CAM-kortti) television takana olevaan korttipaikkaan.


  Analoginen viritys

  Google TV

  Android TV


  Huomautuksia: