Music Center for PC

  Kappaleiden toistaminen kotiverkossa (Music Center for PC Ver.1.0)

  Kappaleiden toistaminen uudelleenohjaamalla lähtö verkkoyhteensopivaan äänilaitteeseen

  1. Liitä tietokone ja verkkoyhteensopiva äänilaite samaan kotiverkkoon.

   Lisätietoja liitäntätavasta on laitteen käyttöohjeissa.

  2. Valitse [Työkalut]-valikosta [Asetukset].
  3. Napsauta [Äänen ulostuloasetukset] (A) ja lisää valintamerkki [Verkkolaite] (B)-kohdan valintaruutuun. Napsauta sitten [Asetukset...] (C).
   [Äänen ulostuloasetukset]-näyttökuva. Katso lisätietoja menettelystä leipätekstistä.
  4. Valitse kohdan [Valitse verkkolaite] (D) luettelosta laite, johon haluat uudelleenohjata lähdön. Sulje sitten näyttö napsauttamalla [OK].
   [Valitse verkkolaite] -näyttökuva. Katso lisätietoja menettelystä leipätekstistä.

   Vihje

   • Jos luettelossa ei näy laitetta, johon toisto halutaan uudelleenohjata, varmista, että laite on käynnistetty ja että verkkoasetukset on määritetty oikein.
  5. Aloita kappaleen toistaminen.

  Kappaleiden toistaminen käyttämällä Music Center for PC -sovelluksen kirjastoa verkkoyhteensopivasta äänilaitteesta (palvelintoiminto)

  Music Center for PC -sovelluksen kirjastossa olevia kappaleita voidaan toistaa verkon yli käyttämällä verkkoyhteensopivaa äänilaitetta.

  1. Liitä tietokone ja verkkoyhteensopiva äänilaite samaan kotiverkkoon.

   Lisätietoja liitäntätavasta on laitteen käyttöohjeissa.

  2. Valitse [Työkalut]-valikosta [Asetukset].
  3. Napsauta [Jaa media] (A) ja lisää valintamerkki kohdan [Jaa media paikallisen verkkolaitteen kanssa] (B) valintaruutuun.
   Syötä sitten sattumanvarainen kirjaston nimi [Kirjaston nimi:] -tekstiruutuun (C). Sulje näyttö napsauttamalla [OK].
   [Jaa media] -näyttökuva. Katso lisätietoja menettelystä leipätekstistä.

   Tarvitset kirjaston nimen, jonka syötit tässä vaiheessa. Kirjaston nimi tarvitaan Music Center for PC -sovelluksen kirjaston tunnistamiseen, kun verkkoyhteensopiva laite käyttää kirjastoa.

   Vihje

   • Lisää valintamerkki kohtaan [Salli automaattisesti kirjastoon pääsy uudelle laitteelle]. Pääsy kirjastoon sallitaan automaattisesti, kun verkkoon liitetään uusi laite.
   • Lisää valintamerkki kohtaan [Laske korkean resoluution ääni CD-laatuun]. Äänen katkeilu tai muut ongelmat saattavat poistua Tarkka ääni -sisällön toiston aikana.
  4. Käytä Music Center for PC -sovelluksen kirjastoa käyttämällä verkkoyhteensopivaa äänilaitetta ja aloita kappaleen toistaminen.

   Pidä Music Center for PC käynnissä tänä aikana. Jos tietokone sammutetaan tai Music Center for PC suljetaan, äänilaite ei voi käyttää kirjastoa.
   Lisätietoja äänilaitteen käyttämisestä on sen käyttöohjeissa.