Music Center for PC

  Äänenlaadun säätäminen valitsemalla taajuuskorjaimen esiasetus (Music Center for PC Ver.1.0)

  Napsauta (A) [Taajuuskorjaintoiminto] sen kappaleen toiston aikana, jonka äänenlaatua haluat säätää. Löytämisvyöhyke vaihtuu taajuuskorjainnäytöksi. Taajuuskorjainnäyttö näyttää kappaleen taajuudet ja niiden tasot graafisessa muodossa.

  Näyttökuva, jossa näytetään, miten vaihdetaan taajuuskorjainnäyttöön. Katso lisätietoja menettelystä leipätekstistä.

  L-puoli näkyy vasemmalla ja R-puoli oikealla.

  Tuo taajuuskorjaimen esiasetusluettelo esiin valitsemalla avattava valikko (B). Valitse sitten haluamasi esiasetus luettelosta. Parhaillaan toistettavan kappaleen äänenlaatua säädetään.

  Säätämättömään äänenlaatuasetukseen palaaminen

  Valitse avattavasta valikosta (B) [POIS].

  Vihje