Pikanäppäinluettelo (Music Center for PC Ver.1.0)

  Pikanäppäin
  Komento
  F2
  Näppäimen avulla voidaan syöttää nimi luettelosta valitulle sisällölle.
  F5
  Näppäin päivittää näyttöruudun.
  • Kun podcastien sisältö näytetään, päivitä näyttö ensin. Päivitä sitten rekisteröidyt podcastit.
  F6 tai Ctrl + P
  Näppäimellä toistetaan sisältöä tai keskeytetään toisto.
  F7 tai Ctrl + S
  Näppäin pysäyttää sisällön toiston.
  F8 tai Ctrl + U
  Näppäin kytkee äänen päälle tai pois päältä.
  F9 tai Ctrl + nuoli alas
  Näppäin pienentää äänenvoimakkuutta.
  F10 tai Ctrl + nuoli ylös
  Näppäin suurentaa äänenvoimakkuutta.
  F12
  Näppäin vaihtaa minitilan ja täyden tilan välillä.
  Alt
  Näppäin tuo esiin [Tiedosto]-valikon.
  Alt + F4
  Näppäin sulkee näkyvissä olevan näytön tai lopettaa käynnissä olevan ohjelman.
  Delete
  Näppäin poistaa valitun kohteen.
  Ctrl + A
  Näppäin valitsee luettelon koko sisällön.
  Ctrl + vaihto + A
  Näppäin peruuttaa sisällön kaikki valinnat.
  Ctrl + C
  Näppäin kopioi muokkausnäytöstä valitun tekstin.
  Ctrl + E
  Näppäin poistaa levyn CD-asemasta.
  • CD-aseman mukaan levyä ei välttämättä voi poistaa.
  Ctrl + F
  Näppäin siirtää kohdistimen avainsanahaun syöttöalueelle.
  Ctrl + I
  Näppäin hankkii CD-äänilevyjen tai musiikin tiedot.
  • Musiikkitietojen hankkimiseen tarvitaan Internet-yhteys.
  Ctrl + N
  Näppäin luo uuden soittolistan.
  Ctrl + Alt + N
  Näppäin luo uuden dynaamisen soittolistan. Dynaamisessa soittolistassa näytettävien kappaleiden ehdot voidaan määrittää.
  Ctrl + O
  Näppäin tuo esiin [Tuo tiedostoja] -näytön. Sisältöä voidaan valita ja tuoda tietokoneesta Music Center for PC -sovellukseen.
  Ctrl + V
  Näppäin liittää kopioidun tai leikatun tekstin muokkausnäyttöön.
  Ctrl + X
  Näppäin leikkaa muokkausnäytöstä valitun tekstin.
  Ctrl + oikea nuoli
  Näppäin toistaa seuraavan sisällön.
  Ctrl + vasen nuoli
  Näppäin palauttaa parhaillaan toistettavan sisällön alkuun.
  Ctrl + vaihto + oikea nuoli
  Näppäin laajentaa sisältöluettelon sisältöä sisältävät kohteet koko sisällön näyttämistä varten.
  Ctrl + vaihto + vasen nuoli
  Näppäin sulkee sisältöluettelon laajennetut kohteet ja piilottaa niiden sisällön.
  Esc
  Näppäin vaihtaa albumin sisältöluettelosta kansikuvien hakemistonäyttöön, kun [Albumin kansikuva] on näkyvissä.
  Askelpalautin
  Näppäin vaihtaa albumin sisältöluettelosta kansikuvien hakemistonäyttöön, kun [Albumin kansikuva] on näkyvissä.