Music Center for PC

  Kirjastojen siirtäminen Media Go -sovelluksesta Music Center for PC -sovellukseen

  Kun Music Center for PC on asennettu tietokoneeseen, voit tuoda kirjaston Media Go -sovelluksesta. Voit tuoda kirjaston myös määrittämällä tietojen sijainnin.

  Huomautus

  Kirjastojen tuominen Music Center for PC -sovelluksen asentamisen jälkeen

  Media Go -sovelluksen kirjasto on yleensä tietokoneen [Musiikki]-kansiossa.
  Kun haluat tuoda kirjaston, käynnistä Music Center for PC asennuksen jälkeen ja valitse sitten [Työkalut]-valikosta [Asetukset] napsauttamalla (Valikko) vasemmassa yläkulmassa. Lisää valintamerkki kohtaan [[Musiikki] kansio] (B) kohdassa [Automaattisen tuonnin kansioasetukset] kohdassa [Tuo tiedosto] (A) ja napsauta sitten [Hyväksy]. Kirjasto tuodaan. Jos tähän kansioon on lisätty äskettäin tiedostoja, kirjasto tuodaan automaattisesti Music Center for PC -sovelluksen seuraavalla käynnistyskerralla ja sitä seuraavilla.

  Valintaikkuna: Tuo äänitiedostoja sijaintiin Music Center for PC.

  Kirjastojen tuominen määrittämällä niiden tallennussijainti

  Jos joitakin kirjastoja ei voi tuoda, kun Music Center for PC käynnistetään ensimmäisen kerran, tuo ne määrittämällä tiedostosijainti.

  1. Vahvista tiedostosijainti.

   Käynnistä Media Go ja valitse sitten [Tiedosto] – [Lisää kirjastoon tiedostoja / poista tiedostoja]. Vahvista [Seurattavat kansiot] -luettelossa tuotavan kirjaston sijainti. Merkitse tallennettu sijainti tarvittaessa muistiin. Napsauta sen jälkeen [OK] ja sulje Media Go.

  2. Käynnistä Music Center for PC.
  3. Napsauta vasemmassa yläkulmassa (Valikko) ja valitse [Työkalut]-valikosta [Asetukset].
  4. Napsauta [Tuo tiedosto] ja napsauta sitten [Lisää kansio...].
  5. Määritä vaiheessa 1 vahvistettu tiedostosijainti ja napsauta sitten [Hyväksy].
  6. Napsauta [Hyväksy] ja sulje sitten asetusikkuna.

  Vihje

  • Kirjastoja voidaan tuoda myös muista sovelluksista kuin Media Go. Noudata tässä aiheessa kuvattuja toimenpiteitä.
  • Jos lisäät uusia musiikkitiedostoja kohdassa [Automaattisen tuonnin kansioasetukset] määritettyyn kansioon, musiikkitiedostot lisätään Music Center for PC -sovelluksessa automaattisesti kohteeseen [Oma kirjasto].
   Jos musiikkitiedosto on kuitenkin poistettu kohteesta [Oma kirjasto] aiemmin, tiedosto jätetään pois tuotavista tiedostoista. Tästä johtuen Music Center for PC -sovelluksen [Oma kirjasto] ei välttämättä tunnista musiikkitiedostoa, vaikka se lisättäisiin kohdassa [Automaattisen tuonnin kansioasetukset] määritettyyn kansioon.
   Vedä ja pudota tässä tapauksessa musiikkitiedostohakemisto Resurssienhallinnan kautta. Tällä tavalla musiikkitiedosto voidaan lisätä uudelleen kohteeseen [Oma kirjasto].