Music Center for PC

    Käyttäminen

    Huomautus

    • Jos käytössä on WALKMAN®, joka tuli kauppoihin joulukuussa 2013 tai aiemmin, tiedostonsiirtotila täytyy vaihtaa MTP:stä MSC:ksi ennen Music Center for PC -sovelluksen käyttämistä. Lisätietoja on Tuetut laitteet -kohdan WALKMAN®-osan sarakkeessa Musiikkitiedostojen siirtäminen. Vaihda tiedostonsiirtotila tarvittaessa noudattamalla kohdan Tiedostonsiirtotilan vaihtaminen ohjeita.