Music Center for PC

  Kappaleiden tallentaminen WAV- tai FLAC-muodossa

  1. Valitse luokka sivupalkin kohdasta [Oma kirjasto].
  2. Valitse sisältöluettelossa [] sen kappaleen kohdalla, jonka haluat tallentaa WAV- tai FLAC-muodossa. Valitse seuraavaksi [Muokkaa kappaletta] ja valitse sitten joko [Tallenna WAV-muodossa...] tai [Tallenna FLAC-muodossa...].
  3. Määritä muunnetun tiedoston tallennuskohde esiin tulevassa näytössä ja valitse [Hyväksy].

  Huomautus

  Jos muunnettavan tiedoston tallennuskohteeksi määritetään muu sijainti kuin Oma kirjasto -asetus, kappaletta ei näytetä kirjaston sisällössä. Kappale täytyy tuoda sen muuntamisen jälkeen.