Music Center for PC

  Kappaleiden tuominen tietokoneesta

  Tietokoneeseen tallennettua sisältöä (kuten kappaleita tai toistolistoja) voidaan hallita Music Center for PC -sovellusta käyttämällä.

  Kappaleiden tuominen tietokoneesta

  1. Napsauta vasemmassa yläkulmassa (Valikko) ja valitse [Tiedosto]-valikosta [Tuo tiedosto…] tai [Tuo kansio...].
  2. Valitse tiedosto tai kansio, jonka haluat tuoda.

  Huomautus

  • Jos tuot tiedoston ulkoiselta kiintolevyltä tai muusta sijainnista kuin sisäisestä tallennusvälineestä (HDD/SSD) Music Center for PC -sovellukseen, tuonti saattaa epäonnistua. Kopioi tällöin tiedosto sisäiseen tallennusvälineeseen (HDD/SSD) ja tuo se Music Center for PC -sovellukseen uudelleen.

  Vihje

  • Voit tuoda kappaleita [Musiikki]-kansiosta Music Center for PC -sovellukseen, kun asennat Music Center for PC -sovelluksen.
  • Voit tuoda kappaleita Music Center for PC -sovellukseen myös vetämällä ja pudottamalla kappaleita Resurssienhallinnasta sisältöluetteloon.
  • Jos haluat, että Music Center for PC tuo automaattisesti tietyssä kansiossa olevat kappaleet, kun se käynnistyy, tuo [Työkalut]-valikko esiin napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa (Valikko), valitse [Asetukset] ja määritä sitten [Automaattisen tuonnin kansioasetukset] kohdassa [Tuo tiedosto].

  Soittolistan tuominen

  Voit tuoda soittolistan (tiedostotunniste: .m3u tai .m3u8) Music Center for PC -sovellukseen.

  1. Napsauta vasemmassa yläkulmassa (Valikko) ja valitse [Tiedosto]-valikosta [Tuo soittoluettelo...].
  2. Valitse soittolista (tiedostotunniste: .m3u tai .m3u8).

  Huomautus

  • Jos soittolistassa on kappaleita, joita ei ole tallennettu tietokoneeseen, kappaleita ei voi tuoda.