Music Center for PC

  Pikanäppäinluettelo

  Pikanäppäin
  Komento
  F1
  Näppäin tuo esiin ohjetietoja.
  F5
  Näppäin päivittää näyttöruudun.
  F6 tai Ctrl + P
  Näppäin toistaa tai keskeyttää kappaleen.
  F7
  Näppäin pysäyttää kappaleen.
  F8
  Näppäin kytkee äänen päälle tai pois päältä.
  F9 tai Ctrl + nuoli alas
  Näppäin pienentää äänenvoimakkuutta.
  F10 tai Ctrl + nuoli ylös
  Näppäin suurentaa äänenvoimakkuutta.
  Alt
  Näppäin tuo esiin [Tiedosto]-valikon.
  Alt + F4
  Näppäin sulkee näkyvissä olevan näytön tai lopettaa käynnissä olevan sovelluksen.
  Delete
  Näppäin poistaa valitun kohteen.
  Ctrl + A
  Näppäin valitsee kaikki sisältöluettelon kappaleet.
  Ctrl + Shift + A
  Näppäin peruuttaa kaikki kappalevalinnat.
  Ctrl + C
  Näppäin kopioi muokkausnäytöstä valitun tekstin.
  Ctrl + E
  Näppäin poistaa levyn CD-asemasta.
  • CD-aseman mukaan levyä ei välttämättä voi poistaa.
  Ctrl + F
  Näppäin siirtää kohdistimen avainsanahaun syöttöalueelle.
  Ctrl + N
  Näppäin luo uuden soittolistan.
  Ctrl + Shift + N
  Näppäin luo uuden soittolistan valituista kappaleista.
  Ctrl + O
  Näppäin tuo esiin [Tuo tiedosto] -näytön. Voit valita ja tuoda kappaleita tietokoneesta Music Center for PC -sovellukseen.
  Ctrl + V
  Näppäin liittää kopioidun tai leikatun tekstin muokkausnäyttöön.
  Ctrl + X
  Näppäin leikkaa muokkausnäytöstä valitun tekstin.
  Ctrl + oikea nuoli
  Näppäin toistaa seuraavan kappaleen.
  Ctrl + vasen nuoli
  Näppäin palauttaa parhaillaan toistettavan kappaleen alkuun.
  Esc tai askelpalautin
  Näppäin siirtää yhden tason ylöspäin.

  Huomautus

  • Eräissä tapauksissa voidaan suorittaa eri toiminto kuin Music Center for PC -sovelluksessa asetettu pikanäppäintoiminto, koska eräiden tietokonevalmistajien toimintonäppäimiin määrittämillä toiminnoilla on korkeampi prioriteetti.