Asentaminen (Music Center for PC Ver.1.0)

  Huomautus

  • Jos käytössä on WALKMAN®, joka tuli kauppoihin joulukuussa 2013 tai aiemmin, tiedostonsiirtotila täytyy vaihtaa MTP:stä MSC:ksi ennen Music Center for PC -sovelluksen käyttämistä. Lisätietoja on Tuetut laitteet -kohdan WALKMAN®-osan sarakkeessa Musiikkitiedostojen siirtäminen. Vaihda tiedostonsiirtotila tarvittaessa noudattamalla kohdan Tiedostonsiirtotilan vaihtaminen ohjeita.
  1. Lataa uusin asennusohjelma.
  2. Käynnistä ladattu asennusohjelma.

   Vihje

   • Valitse [Kyllä], jos [User Account Control] -valintaikkuna tulee esiin.
  3. Napsauta [Seuraava >], kun asennusnäyttö tulee esiin.
  4. Vahvista [Lisenssisopimus]. Valitse sitten [Hyväksyn käyttöehdot] ja [Seuraava >].

   Jos valitset [En hyväksy käyttöehtoja], et voi valita vaihtoehtoa [Seuraava >].

  5. Valitse [Standardi (suositus)] tai [Mukautettu] kohdasta [Asennustyyppi]. Napsauta sitten [Seuraava >].
   • Standardi (suositus)
    • Sovellus määrittää kohdekansion automaattisesti.
    • Työpöydälle luodaan käynnistyskuvake.
   • Mukautettu
    • Voit vaihtaa kohdekansion haluamaksesi.
    • Voit valita, luodaanko työpöydälle käynnistyskuvake.
  6. Kun asennusmääritykset näytetään, napsauta [Asenna].

   Asennuksen suorittaminen voi kestää muutaman minuutin. Odota hetki.

  7. Kun asennus on suoritettu, varmista, että kohtaan [Aloita Music Center for PC nyt] on lisätty valintamerkki. Napsauta sitten [Valmis].
  8. Kun [Tervetuloa Music Center for PC -sovellukseen!] -valintaikkuna tulee esiin, napsauta [OK].
  9. Määritä automaattiset tuontiasetukset. (Vain kun Music Center for PC käynnistetään ensimmäisen kerran)

   Kun Music Center for PC käynnistetään ensimmäisen kerran asennuksen jälkeen, [Tuo äänitiedostoja sijaintiin Music Center for PC.] -valintaikkuna tulee esiin. Lisää valintamerkki kohdan [[Musiikki] Kansio] valintaruutuun ja napsauta sitten [OK]. Jos [Musiikki]-kansioon lisätään uusia musiikkitiedostoja, ne lisätään automaattisesti Music Center for PC -sovelluksen kirjastoon.

   Vihje

   • Jos sisältöä on hallittu ”Media Go” -sovelluksen oletusasetuksilla, voit tuoda sisältöä lisäämällä valintamerkin kohtaan [Musiikki].
   • Jos käytetään ”Media Go” -sovelluksen mukautettuja asetuksia, lisää sisällönhallintakansio. Lisää kansio valitsemalla [Työkalut] – [Asetukset] – [Tuo tiedosto] – [Automaattinen tuonti].