Music Center for PC

  Kappaleiden tuominen CD-äänilevyltä (Music Center for PC Ver.1.0)

  Kappaleita voidaan tuoda CD-äänilevyltä Music Center for PC -sovellukseen. Tuodut kappaleet tallennetaan sisäiseen tallennusvälineeseen (HDD/SSD).

  Näyttökuva, jossa näytetään, miten kappaleita tuodaan CD-äänilevyltä. Katso lisätietoja menettelystä leipätekstistä.
  1. Aseta CD-äänilevy tietokoneen media-asemaan.

   Vihje

   • Jos WALKMAN® on liitetty tietokoneeseen, voit siirtää tuotuja kappaleita jatkuvasti Walkman-laitteeseen.
  2. Napsauta [Tuo CD-levyltä] (A).

   Jos tietokone on yhdistetty Internetiin, musiikkitiedot haetaan automaattisesti.
   Jos käytettävissä oleva kansikuva löytyy, se rekisteröidään automaattisesti.

   Vihje

  3. Lisää valintamerkit (C) kappaleisiin, jotka haluat tuoda.
  4. Napsauta [Tuo] (D).

  Vihje

  • Kun tuonti on valmis, näytä tuodut kappaleet kirjastossa napsauttamalla (E) [Näyttää tuodut kappaleet kirjastossa.].

  Tuonnin peruuttaminen

  Näyttökuva, jossa näytetään, miten kappaleiden tuonti peruutetaan. Katso lisätietoja menettelystä leipätekstistä.
  • Napsauta [Peruuta tuonti] (A).

   Jos kappaleita oli jo tuotu ennen peruuttamista, ne tallennetaan Music Center for PC -sovellukseen.

  Tuotujen kappaleiden siirtäminen suoraan Walkman-laitteeseen

  Näyttökuva, jossa näytetään, miten tuodut kappaleet siirretään Walkman-laitteeseen. Katso lisätietoja menettelystä leipätekstistä.

  Jos Walkman oli liitetty tietokoneeseen vaiheen 1 aikana, siirtonäyttö tulee esiin tuonnin valmistuttua. Kappaleiden siirtämistä Walkman-laitteeseen voidaan jatkaa samasta näytöstä. Valitse kohteeksi Walkman (A) ja napsauta sitten [Siirrä tuotu kappale laitteelle] (B).

  Huomautus

  • Jos asetat toisen CD-äänilevyn ennen kappaleiden siirtämistä Walkman-laitteeseen, siirtonäyttö katoaa näkyvistä. Siirrä tässä tapauksessa kappaleet Walkman-laitteeseen noudattamalla kohdan Sisällön siirtäminen WALKMAN®-laitteeseen ohjeita.