Music Center for PC

  Kappaleiden yhdistäminen tai jakaminen (Music Center for PC Ver.1.0)

  Kappaleiden yhdistäminen

  Useita kappaleita voidaan yhdistää yhdeksi kappaleeksi.
  Jos useita kappaleita yhdistetään yhdeksi, yhdistetyt kappaleet toistetaan yhdessä sekoitustoiston aikana.

  1. Napsauta vasemmassa ruudussa [Musiikki].
  2. Valitse yhdistettävät kappaleet kappalelistasta.

   Pidä Ctrl-näppäin painettuna, kun haluat valita useita yhdistettäviä kappaleita.

  3. Valitse [Muokkaa]-valikosta [Yhdistä kappaleet...].
  4. Napsauta [Yhdistä].

   Kappaleet yhdistetään siinä järjestyksessä, jossa ne näkyvät kappalelistassa.
   Yhdistetyn kappaleen nimeksi tulee ensimmäisen kappaleen nimi, jonka loppuun on lisätty ”_C”. Muuta kappaleen nimeä tarvittaessa.

  Huomautus

  Kappaleiden jakaminen

  Yksi kappale voidaan jakaa kahdeksi kappaleeksi.

  1. Napsauta vasemmassa ruudussa [Musiikki].
  2. Valitse jaettava kappale kappalelistasta.
  3. Valitse [Muokkaa]-valikosta [Jaa kappale...].

   [Jaa...]-näyttö tulee esiin, ja valitun kappaleen toisto käynnistyy.

  4. Napsauta [Määritä asema] kohdassa, josta haluat jakaa kappaleen.

   Harjoitustoisto toistetaan kohdasta, jossa valittiin [Määritä asema].
   Jos haluat nollata jakokohdan, napsauta [Yritä uudelleen].

  5. Hienosäädä jakokohtaa.

   Säädä jakokohtaa vetämällä toiston sijaintiliukusäädintä vasemmalle tai oikealle tai napsauttamalla [-] tai [+].

   Huomautus

   • Todellinen jakokohta voi siirtyä hieman asetetusta jakokohdasta.
  6. Napsauta [Käynnistä jako].

   Kappale jaetaan.
   Jaetun kappaleen ensimmäisen puolen nimen loppuun lisätään ”_1”. Jaetun kappaleen toisen puolen nimen loppuun lisätään ”_2”. Muuta kappaleen nimeä tarvittaessa.

  Huomautus