Artikkelin tunniste : S700023943 / Viimeksi muokattu : 30.10.2012Tulosta

Windows 8 - Eleiden ohjausasetusten säätäminen

  Eleiden ohjausasetusten säätäminen


  Eletoiminnot mahdollistavat erilaisten toimintojen suorittamisen sovelluksella VAIO-tietokoneessa kiinteänä olevan kameran tunnistamien käsieleiden kanssa.

  Huomautuksia
  • Eletoiminnot ovat oletuksena pois käytöstä.
  • Kameran eletoiminnot eivät ehkä toimi oikein seuraavissa tilanteissa:
   • Joku tai jotakin liikkuu takanasi, kun teet käsieleen.
   • Tietokoneesi on sijoitettu epävakaasti.
   • Käytät tietokonetta hämärässä tilassa.
   • Teet käsieleen kiinteän kameran alueen ulkopuolella.
   • Liikutat kättäsi liian nopeasti.
  • Kun sovellus, joka tukee eletoimintoja, käynnistetään ja toiminnot ovat käytössä, kiinteän kameran merkkivalo syttyy.
  • Jos kiinteä kamera osoittaa suoraan valolähteeseen, esimerkiksi loisteputkivaloon, käsielettäsi ei ehkä tunnisteta oikein.
  • Jos kiinteä kamera ei tunnista käsielettäsi oikein, laita kätesi alas ja yritä hetken päästä uudelleen.

  Käyttöönotto

  1. Käynnistä Etsi charm Käynnistyksestä painamalla “Windows-näppäintä + C”
  2. Valitse Etsi
  3. Valitse “VAIO Gesture Control” [VAIO eleiden ohjaus]
  4. Varmista, että kamera on valittu
  5. Kokeile muutamia eleiden ohjaimia: eteenpäin/taaksepäin, tauko, äänenvoimakkuuden säätö
  6. Valitse Seuraava
  7. Valitse sovellukset, joita haluat käyttää eleillä
  8. Valitse Valmis

  Eletoimintojen peruskuvaus

  Media Gallery
  Pikaele oikealle     Toistaa edellisen kappaleen.
  Pikaele vasemmalle     Toistaa seuraavan kappaleen.
  Pikaele alas     Keskeyttää toiston.
  Pyöritä myötäpäivään     Nostaa äänenvoimakkuutta.
  Pyöritä vastapäivään     Laskee äänenvoimakkuutta.

  Windows Media Player
  Pikaele oikealle     Toistaa edellisen kappaleen.
  Pikaele vasemmalle     Toistaa seuraavan kappaleen.
  Pikaele alas     Keskeyttää toiston.
  Pyöritä myötäpäivään     Nostaa äänenvoimakkuutta.
  Pyöritä vastapäivään     Laskee äänenvoimakkuutta.

  Internet Explorer
  Pikaele oikealle     Siirtyy edelliselle sivulle.
  Pikaele vasemmalle     Siirtyy seuraavalle sivulle.
  Pyöritä myötäpäivään     Nostaa äänenvoimakkuutta.
  Pyöritä vastapäivään     Laskee äänenvoimakkuutta.

  PowerDVD
  Pikaele oikealle     Toistaa edellisen luvun.
  Pikaele vasemmalle     Toistaa seuraavan luvun.
  Pikaele alas     Keskeyttää toiston.
  Pyöritä myötäpäivään     Nostaa äänenvoimakkuutta.
  Pyöritä vastapäivään     Laskee äänenvoimakkuutta.

  Microsoft PowerPoint
  (eletoiminnot ovat käytettävissä vain diaesityksen aikana.)
  Pikaele oikealle     Siirtyy edelliselle sivulle.
  Pikaele vasemmalle     Siirtyy seuraavalle sivulle.
  Pyöritä myötäpäivään     Nostaa äänenvoimakkuutta.
  Pyöritä vastapäivään     Laskee äänenvoimakkuutta.

  Google Chrome
  Pikaele oikealle     Siirtyy edelliselle sivulle.
  Pikaele vasemmalle     Siirtyy seuraavalle sivulle.
  Pyöritä myötäpäivään     Nostaa äänenvoimakkuutta.
  Pyöritä vastapäivään     Laskee äänenvoimakkuutta.

  PlayMemories Home
  (eletoiminnot ovat käytettävissä vain diaesityksen aikana.)
  Pikaele oikealle     Siirtyy edelliselle sivulle.
  Pikaele vasemmalle     Siirtyy seuraavalle sivulle.
  Pyöritä myötäpäivään     Nostaa äänenvoimakkuutta.
  Pyöritä vastapäivään     Laskee äänenvoimakkuutta.