Artikkelin tunniste : S700023954 / Viimeksi muokattu : 12.07.2018Tulosta

VAIO Recovery Center -sovelluksen ongelmien vianetsintä

  vaikeusasteluokitus Vaikeusasteluokitus:
  Helppo
  vaadittava aika Vaadittava aika:
  10 minuuttia


  Huomaa: Lisätietoja tietokoneen järjestelmän palauttamisesta saat tietokoneen mukana toimitetusta "Troubleshooting and Recovering your VAIO system" (VAIO-järjestelmän vianetsintä ja palauttaminen) -oppaasta tai VAIO-tukisivuston online-oppaista.


  Järjestelmän palauttaminen ei onnistu

  Näyttöön tulee “Cannot use this recovery disc for this computer” (Tätä palautuslevykettä ei voi käyttää tässä tietokoneessa)- tai “This program cannot be used for this computer” (Tätä ohjelmaa ei voi käyttää tässä tietokoneessa) -virheilmoitus

  1. Yritä palauttaa järjestelmä palautuslevyiltä ja tehtaalla valmiiksi määritetystä kiintolevyn palautusosiosta ( Windows 7, Vista, XP, Windows 8). Jos ongelma ilmenee sisäänrakennettua palautusasetusta käytettäessä, siirry vaiheeseen 4 alla.
  2. Jos palautusasetus ei ole mahdollinen (jos esimerkiksi olet poistanut järjestelmän palautusosion kiintolevyltä), siirry vaiheeseen 4 alla.
  3. Tarkista, että käytössäsi ovat tietokonemallia vastaavat palautuslevyt. Jos käytössäsi ei ole tietokonemallia vastaavia palautuslevyjä, mutta kiintolevyn palautusosio toimii edelleen, palauta järjestelmä F10-näppäimellä ja luo uudet palautuslevykkeet.
  4. Jos olet tehnyt kaikki yllä mainitut vaiheittaiset toimet, mutta järjestelmän palauttaminen ei silti onnistu palautuslevyltä tai F10-näppäimellä, ota yhteys VAIO-asiakastukeen.

  Näytössä näkyvät virhekoodit 305 (esimerkiksi 305:69'), 323 (esimerkiksi 323:52) tai 403.

  1. Palauta järjestelmä mahdollisuuksien mukaan palautuslevyiltä ja tehtaalla valmiiksi määritetystä kiintolevyn palautusosiosta.
  2. Kokeile palauttaa järjestelmä käyttämällä VAIO Recovery Center -sovelluksen ohjatun toiminnon C recovery (Palautus C-asemasta)- ja Complete recovery (Täydellinen palautus) -asetuksia.
  3. Jos ongelma jatkuu, valitse VAIO Recovery Center-sovelluksen ohjatun toiminnon “VAIO Hardware Diagnostics” (VAIO-laitteiston vianetsintä) -asetus ja suorita kiintolevyn kunnon testaus.
  4. Jos kiintolevystä löytyy testissä vika, ota yhteys VAIO-asiakastukeen.
  5. Jos kiintolevystä ei löydy testissä vikaa, mutta järjestelmän palauttaminen ei silti onnistu, ota yhteys VAIO-asiakastukeen.

  Järjestelmän palauttaminen ei onnistu, koska poistit alkuperäisen palautusosion kiintolevyltä (esimerkiksi muun kuin valmiiksi asennetun käyttöjärjestelmän asennuksen aikana) luomatta ensin palautuslevyjä

  Ota yhteys VAIO-tukeen ja osta palautuslevyt tietokonetta varten.

  Näyttöön tulee virheilmoitus VAIO-ohjelmien tai -ajurien uudelleenasentamisen yhteydessä

  Näyttöön tulee virheilmoitus “This program cannot be used on this computer” (Tätä ohjelmaa ei voi käyttää tässä tietokoneessa)

  1. Jos tämä virheilmoitus tulee näyttöön, kun yrität asentaa VAIO-ohjelmia ja -ajureita kiintolevyn palautusosiosta (et toisin sanoen palautuslevyiltä), siirry vaiheeseen 3.
  2. Jos tämä virheilmoitus tulee näyttöön, kun palautat järjestelmää palautuslevyiltä, tarkista VAIO-mallin ja palautuslevyjen vastaavuus.
  3. Ota yhteys VAIO-asiakastukeen, jos ongelma ei poistu.

  Näyttöön tulee virhekoodi 505 (esimerkiksi 505:26) VAIO Recovery Center -sovelluksessa

  1. Virheilmoitus voi tulla näyttöön, jos yrität asentaa tietokoneessa jo olevan ohjelman. Voit koettaa poistaa ongelman poistamalla kyseessä olevan ohjelman järjestelmästä ennen sen uudelleen asentamista. Poista ohjelma valitsemalla Vista-käyttöjärjestelmässä Control Panel (Ohjauspaneeli) ja Programs and Features (Ohjelmat ja toiminnot).
  2. Jos ongelma ei poistu, varmuuskopioi henkilökohtaiset tietosi ja koeta palauttaa järjestelmä. Järjestelmän palautuksessa tietokoneeseen asennetaan uudelleen alkuperäiset tehtaalla asennetut ohjelmat.

  Näyttöön tulee “You must be logged on as system administrator to continue” (Jatkaminen edellyttää järjestelmänvalvojana kirjautumista) -virheilmoitus

  Kirjaudu ulos ja kirjaudu takaisin sisään järjestelmänvalvojan tiliä käyttämällä. Yritä sen jälkeen suorittaa uudelleen VAIO Recovery Center.

  Näyttöön tulee virheilmoitus “AC adapter is not connected” (Verkkolaite ei ole kytkettynä)

  Voit ehkäistä virtaongelmat prosessin aikana kytkemällä verkkolaitteen tietokoneeseen.


  VAIO-tietokoneen palautuslevyjen luominen ei onnistu

  Toiminto keskeytyy tai saat virheilmoituksen levylle kirjoittamisen aikana

  1. Tarkista, että olet asentanut kaikki tietokonettasi varten saatavana olevat päivitykset.
  2. Jos ongelma jatkuu, varmuuskopioi tietosi ja palauta järjestelmä (F10-palautusasetuksella). Yritä sen jälkeen luoda palautuslevyt puhtaasta palautetusta VAIO-järjestelmästä ennen kolmannen osapuolen ohjelmistojen tai päivitysten asentamista.
  3. Ota yhteys VAIO-asiakastukeen, jos ongelma ei poistu.