Artikkelin tunniste : 00123676 / Viimeksi muokattu : 29.03.2019

Palauta tietokoneesi (Windows 8.x)

  Suorita järjestelmän palauttaminen Windowsin ulkopuolella toimimalla näiden ohjeiden mukaan.

  1. Paina virtapainiketta, kunnes tietokone sammuu kokonaan.

   TÄRKEÄÄ:

   • Tämä toimenpide on suoritettava niin, että tietokone on kokonaan sammutettu.
   • Kun Windows 8 -käyttöjärjestelmässä valitaan Sammuta-vaihtoehto, tietokonetta ei sammuteta kokonaan, vaan kaikki käyttäjät kirjataan ulos ja tietokone siirretään horrostilaan. Tätä kutsutaan hybridisammutukseksi. Tämän uuden sammutus- ja käynnistystoiminnon ansiosta laitteet pysyvät alustettuina, ja toiminto voidaan suorittaa järjestelmän täydellistä uudelleenalustusta nopeammin ja helpommin.
  2. Paina näppäimistön Assist-painiketta.

   Kuva

   HUOMAUTUS: Assist-painikkeen paikka vaihtelee tietokonemallin mukaan. Voit tarkistaa oman tietokoneesi Assist-painikkeen paikan toimitukseen kuuluvista ohjeista.

  3. Tietokone käynnistyy VAIOCare | Rescue Mode -näyttöön.

   Kuva

   HUOMAUTUS:

   • Recover or maintain your System [F10] (Palauta järjestelmä tai ylläpidä sitä [F10]) – Tämän toiminnon avulla voit suorittaa järjestelmäpalautuksen ja palauttaa tietokoneen tehdasasetukset.
   • Start from media (USB device/optical disc) [F11] (Käynnistä tallennusvälineeltä (USB-laitteesta tai optiselta levyltä) [F11])– Tämän toiminnon avulla voit käynnistää tietokoneen CD- tai DVD-levyltä tai USB-laitteesta.
   • Start from network [F12] (Käynnistä verkosta [F12]) – Tämän toiminnon avulla voit käynnistää tietokoneen verkkoasemasta.
   • Start BIOS [F2] (Käynnistä BIOS [F2]) – Tämän toiminnon avulla voit siirtyä BIOS-asetuksiin ja tehdä niihin muutoksia.
   • Shut down [F4] (Sammuta [F4]) – Tämän toiminnon avulla voit sammuttaa tietokoneen.
   • Start Windows [Esc] (Käynnistä Windows [Esc]) – Tämän toiminnon avulla voit käynnistää tietokoneessa Windowsin normaalisti.
   • Select language [F1] (Valitse kieli [F1]) – Tämän toiminnon avulla voit valita toisen kielen.
  4. Paina F10-näppäintä ja valitse Recover or maintain your System [F10] (Palauta järjestelmä tai ylläpidä sitä [F10]) -vaihtoehto.
  5. Valitse Choose your keyboard layout screen (Valitse näppäimistöasettelunäyttö) -kohdassa haluamasi näppäimistöasettelu.

   Kuva
    
  6. Valitse Choose an option (Valitse toiminto) -kohdassa Troubleshooter (Vianmääritys) -vaihtoehto.

   Kuva
    
  7. Valitse Troubleshooter (Vianmääritys) -näytössä Recovery and maintenance (Palautus ja ylläpito) -vaihtoehto.

   Kuva
    
  8. Valitse Recovery Tool (Palautustyökalu) -näytössä Windows 8.

   Kuva
    
  9. Valitse VAIO Care (Rescue Mode) -näytössä Start recovery wizard (Käynnistä ohjattu palautustoiminto) -vaihtoehto.

   Kuva
    
  10. Valitse Do you need to rescue your data? (Haluatko varmuuskopioida tietosi?) -ikkunassa Yes, I'd like to rescue my data (Kyllä, haluan varmuuskopioida tietoni).

   Kuva

   HUOMAUTUS: Jos tietokoneessasi ei ole varmuuskopioitavia tietoja, valitse Skip Rescue (Ohita varmuuskopiointi) -painike ja siirry vaiheeseen 16.

  11. Kytke tietokoneeseen ulkoinen tallennuslaite, kuten USB-kiintolevy tai muistitikku.
  12. Valitse Select Rescue type (Valitse varmuuskopioinnin tyyppi) -ikkunasta Easy rescue (Helppo varmuuskopiointi).

   Kuva

   HUOMAUTUKSIA:

   • Jos haluat valita varmuuskopioitavat tiedostot manuaalisesti, valitse Custom Rescue (Mukautettu varmuuskopiointi) ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
   • Ohjelmisto tunnistaa tietosi automaattisesti.
  13. Valitse napsauttamalla asema, johon haluat varmuuskopioida tietosi, ja napsauta Next (Seuraava) -painiketta.

   Kuva

   HUOMAUTUS: Tässä näytössä näytetään tarvittava levytila ja ulkoisen levyn käytettävissä oleva vapaa tila.

  14. Napsauta Confirm options and start rescue (Vahvista asetukset ja aloita varmuuskopiointi) -ikkunassa Start Rescue (Aloita varmuuskopiointi) -painiketta.

   Kuva

   HUOMAUTUS: Edistymisikkunassa näkyy varmuuskopioinnin tila.

  15. Napsauta Rescue has completed successfully (Varmuuskopiointi onnistui) -ikkunassa Next (Seuraava) -painiketta.

   Kuva
    
  16. Valitse Are you sure you want to start recovery (Oletko varma, että haluat aloittaa varmuuskopioinnin?) -ikkunassa Yes, I'm sure (Kyllä, olen varma) ja napsauta sitten Start Recovery (Aloita varmuuskopiointi) -painiketta.

   Kuva

   HUOMAUTUS: Tilaikkunassa näkyy eri sovellusten edistymistila. Mitään toimia ei vaadita. Tämä prosessi voi kestää jopa 2 tuntia ja tietokone saattaa käynnistyä useita kertoja.

   Kuva
    

  17. Napsauta Recovery complete (Varmuuskopiointi suoritettu) -ikkunassa Restart (Käynnistä uudelleen) -painiketta.

   Kuva
    
  18. Kun tietokone on käynnistynyt uudelleen, tee käyttöjärjestelmän asetukset ja suorita järjestelmän palautus loppuun toimimalla näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.